вторник, 21 август 2018 г.

Свищов на старите карти

Извадка от огромната ми колекция от стари карти, от която може да се проследи във времето как се е изписвало името на Свищов от западните картографи. Обръщам внимание, че някои карти от по-ново време (края на 19 век) показват името на града от древността, защото самите карти са исторически, а не географски. Турците са наричали града Zistоvi.