четвъртък, 1 юни 2017 г.

1741 - Лингвистични карти на Европа, Азия, Африка и Америките

Автор на картите е немският лингвист Готфрид Хензел (1687-1767), немски езиковед, който е бил ректор в Хайделберг в Долна Силезия. Това е най-старата езикова карта на четири континента. Авторът на картата, с оглед географията на разпространение на всички езици на света, е показал по-известните по това време, заедно с техните различни системи за писане.
Той превежда първите няколко думи на молитвата ("Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име") на местни езици.